Naast het organiseren van onze inscapes, zijn we op de achtergrond ook actief bij verschillende projecten op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit doen we soms op eigen initiatief of ook in opdracht of als freelance ondersteuners.

Deltalp \ Over ons \ Projecten

Onze Projecten

De Hagenmakers

vanaf 2022 

Met de Hagenmakers brengen we de haag terug in het (agrarisch) landschap van Nederland. Door de aanplant en uitbreiding van een netwerk van hagen bevorderen we de biodiversiteit, regeneratieve kwaliteiten van de bodem en het natuurnetwerk. Hiermee bieden we boeren en grondbezitters een mogelijkheid om een eerste stap te zetten richting een regeneratieve landbouw. De Hagenmakers ontwikkelen, adviseren, ontwerpen, planten aan, onderhouden en oogsten hagen.

Meer informatie op hagenmakers.nl

Amersfoortse Waterstof Samenwerking

2022 – 2023

In opdracht van Blueconomy werkt Sjuul mee aan de start van de Amersfoortse Waterstof Samenwerking (AWS). Dit is een publiek-private samenwerking van partijen die kansen zien voor waterstof in mobiliteit of het energiesysteem van Amersfoort, zoals bijvoorbeeld het nieuwe waterstoftankstation Fountain Fuel. Er wordt gekeken naar drie hotspots: bedrijventerreinen de Wieken, Isselt en het Defensieterrein. Met de partijen ter plaatse wordt nagegaan welke knelpunten zij ervaren in het energiesysteem en hoe dit past bij hun en andere ambities op het gebied van waterstof. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een business concept waarbij Blueconomy de inhoudelijke begeleiding doet. De rol van Sjuul is het verzamelen, structureren en visualiseren van informatie en het uitvoeren van eerste energetische berekeningen op grote lijnen.

Herbestemming Noordersluis

2019 – 2020

In opdracht van Blueconomy heeft Sjuul meegewerkt aan een onderzoek naar de financieringsopties voor de herbestemming van de Noordersluis in IJmuiden. Na het gereedkomen van de Nieuwe Zeesluis is de Noordersluis beschikbaar voor een andere bestemming. Rijkswaterstaat heeft de omgeving uitgedaagd om in een co-creatieproces met ideeën te komen voor de toekomst van de Noordersluis. Hieruit zijn een aantal uiteenlopende toekomstperspectieven naar voren gekomen. Blueconomy onderzoekt voor Rijkswaterstaat samen met de initiatiefnemers wat de belangrijkste kostendrivers, de mogelijke baathebbers en het verdienpotentieel van de perspectieven zijn.

Investeringsversneller Aardgasvrij

2019 – 2020

In opdracht van Blueconomy heeft Sjuul meegewerkt aan de ontwikkeling van een versnellingsmethode voor de energietransitie met daarbij de wijk Overschie in Rotterdam als concrete casus. Investeringen in verschillende domeinen, zoals de energietransitie, openbare ruimte, watervoorziening en riolering worden voor een gebied doorgelicht en op elkaar afgestemd. De methode moet dit proces versnellen, breed toepasbaar zijn en resulteren in een adaptieve gebiedsaanpak. Het project heeft een vervolg gekregen door de methode in Hoek van Holland concreet toe te passen en verder te verfijnen. Dit alles in een proces van 6 weken, met betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Het project is een samenwerking van Blueconomy, TNO en de gemeente Rotterdam en is gesubsidieerd door de TKI Urban Energy en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Energielandgoed Wells Meer

2019

In opdracht van Blueconomy heeft Sjuul meegewerkt aan een voorverkenning voor Energielandgoed Wells Meer – een groot zonne- en windpark (ca. 400 ha) in ontwikkeling in de Limburgse gemeente Bergen. Het park wordt landschappelijk ingepast en draagt bij aan de ambities van de gemeente. Het vraagstuk voor deze voorverkenning was hoe deze grootschalige energieopwekking te combineren is met de regionale en lokale behoefte aan opslag, warmte (woningen, tuinbouw) en mobiliteit (o.a. waterstof). Blueconomy onderzoekt de mogelijkheden en maakt berekeningen op hoofdlijnen.