Naast het organiseren van onze inscapes, zijn we op de achtergrond ook actief bij verschillende projecten op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit doen we soms op eigen initiatief of ook in opdracht of als freelance ondersteuners.

Deltalp \ Over ons \ Projecten

Onze Projecten

Noordersluis

Herbestemming Noordersluis

In opdracht van Blueconomy heeft Sjuul meegewerkt aan een onderzoek naar de financieringsopties voor de herbestemming van de Noordersluis in IJmuiden. Na het gereedkomen van de Nieuwe Zeesluis is de Noordersluis beschikbaar voor een andere bestemming. Rijkswaterstaat heeft de omgeving uitgedaagd om in een co-creatieproces met ideeën te komen voor de toekomst van de Noordersluis. Hieruit zijn een aantal uiteenlopende toekomstperspectieven naar voren gekomen. Blueconomy onderzoekt voor Rijkswaterstaat samen met de initiatiefnemers wat de belangrijkste kostendrivers, de mogelijke baathebbers en het verdienpotentieel van de perspectieven zijn.
Energielandgoed

Energielandgoed Wells Meer

In opdracht van Blueconomy heeft Sjuul meegewerkt aan een voorverkenning voor Energielandgoed Wells Meer – een groot zonne- en windpark (ca. 400 ha) in ontwikkeling in de Limburgse gemeente Bergen. Het park wordt landschappelijk ingepast en draagt bij aan de ambities van de gemeente. Het vraagstuk voor deze voorverkenning was hoe deze grootschalige energieopwekking te combineren is met de regionale en lokale behoefte aan opslag, warmte (woningen, tuinbouw) en mobiliteit (o.a. waterstof). Blueconomy onderzoekt de mogelijkheden en maakt berekeningen op hoofdlijnen.
Aardgasvrij

Investeringsversneller Aardgasvrij

In opdracht van Blueconomy heeft Sjuul meegewerkt aan de ontwikkeling van een versnellingsmethode voor de energietransitie met daarbij de wijk Overschie in Rotterdam als concrete casus. Investeringen in verschillende domeinen, zoals de energietransitie, openbare ruimte, watervoorziening en riolering worden voor een gebied doorgelicht en op elkaar afgestemd. De methode moet dit proces versnellen, breed toepasbaar zijn en resulteren in een adaptieve gebiedsaanpak. Het project heeft een vervolg gekregen door de methode in Hoek van Holland concreet toe te passen en verder te verfijnen. Dit alles in een proces van 6 weken, met betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Het project is een samenwerking van Blueconomy, TNO en de gemeente Rotterdam en is gesubsidieerd door de TKI Urban Energy en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.